This is a free Purot.net wiki
Sivukartta

Johdanto Uraohjauksen sanakirjaan

Aarresaari-verkostoon kuuluvissa yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluissa ja Akavan liitoissa työskentelevät uraohjaajat ovat työstäneet yhdessä Uraohjauksen sanakirjaa vuoden 2012 aikana.

Aarresaaren koulutus- ja ohjausryhmän ja Akavan uraryhmän tavoitteena on ollut luoda selkeä ja myös alaa tuntemattomalle lukijalle ymmärrettävä sanakirja, jossa uraohjaukseen liittyvät keskeiset käsitteet on avattu ja selitetty. 

Toisena keskeisenä tavoitteena on ollut lisätä uraohjausta tekevien välistä vuorovaikutusta ja tiivistää uraohjausta tekevien välisiä verkostoja. Sanakirjaa on siis tehty uraohjauksen tekijöiden (practitioner) näkökulmasta.

Työ on keskeneräinen ja käsitteiden valintaa ja määrittelyä pitää vielä terävöittää. Koska sanakirjan kirjoittaminen on tehty joukkoistamalla, eroavat sekä käsitteiden määrittelytapa että lähdeviittaustapa sanojen välillä.

Kaikki uraohjauksen tekijät, kehittäjät ja tutkijat sekä uraohjauksesta kiinnostuneet ovat tervetulleita osallistumaan käsitteiden määrittelyyn.

Uraohjauksen sanakirjan työstäminen jatkuu tällä wikialustalla aina 30.3.2013 asti. Tavoitteenamme on julkaista sanakirja syksyllä 2013.

Toivomme, että kaikki osallistuvat keskusteluun omalla nimellään, jotta voimme huomioida heidät myös mahdollisen julkaisun yhteyteen tulevassa tekijät-osiossa. (Mikäli et halua nimeäsi julkaisuun, kerro se toki meille.)

Tämä wikialusta on tarkoitettu vain ja ainoastaan uraohjauksen sanakirjan työstöön. Pyydämme siis, että kaikki viestit ovat asiallisia ja aiheeseen liittyviä.

Wikialustaa ei aktiivisesti moderoida. Mikäli huomaat epäasiallisia viestejä, ilmoita niistä Minna-Rosa Kanniaiselle (s-postiosoite muotoa etunimi.sukunimi at helsinki.fi)

Tervetuloa siis osallistumaan keskusteluun Uraohjauksen sanakirjasta!

toivottavat

Akavan uraryhmä ja Aarresaaren koulutus- ja ohjausryhmä

Discuss & brainstorm